Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Update cookies preferences Update cookies preferences Autoškola Švarc - Povinná výbava
Jdi na obsah Jdi na menu

Povinná výbava auta

Povinná výbava motorových vozidel

Zákon č. 361/2000 Sb. ukládá řidiči povinnost mít ve vozidle povinnou výbavu pokaždé, když vyjede na pozemní komunikaci. Tuto výbavu určuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 341/2002 Sb. výbyva se skládá z technických prvků, které mají za úkol umožnit řidiči snadnou opravu drobných závad a nezdržovat tak silniční provoz, a z prvků, které umožní řidiči poskytnutí první pomoci v případě, že by se stali účastníky nebo svědky dopravní nehody. Pokud zjistí osoba pověřená ke konrole vozidla, že povinná výbava vozidla nebo její část chybí, může být na řidiče vozidla uvalena sankce v "podobě udělení blokové pokuty".

Povinnou výbavou pro vozidla kategorie M a N (nejméně čtyřstopá vozidla určená pro převoz osob nebo nákladu = všechny osobní automobily a dodávky) se rozumí následující:

 • Elektrické pojistky - pokud jsou v elektrické instalaci vozidla využity elektrické pojistky, je řidič povinen mít jednu náhradní pojistku od každého použitého druhu
 • Náhradní žárovky - stejně tak je řidiči uložena povinnost mít jednu náhradní žárovku od každého druhu použitého ve vozidle
 • Příruční zvedák - každé motorové vozidlo musí mít příruční zvedák (hever) o nosnosti rovnající se nejvyšší možné zátěži na nápravu uvedené v technickém průkazu vozidla nebo nejvyšší technicky přípustné hmotnosti zvedané části vozidla uvedené v technickém průkazu
 • Klíč - na utahování (povolování) šroubů na kolech vozidla
 • Náhradní kolo - řidič je také povinen mít v autě náhradní kolo (rezervu), která může být použitá místo kteréhokoliv dalšího kola na vozidle. Tato rezerva musí být umístěna v držáku a síla použitá na vyjmutí kola z držáku nebo na jeho vložení nesmí přesahovat 490 N (= 49 kg). Náhrdní kolo je určené na dojetí do servisu nebo domů a při nejbližší možné příležitosti by mělo být vyměněno za kolo kvalitativně odpovídající ostatním kolům vozidla.
 • Od 15. září 2009 nemusí řidiči v autě vozit rezervní pneumatiku. Podmínkou však bude její náhrada sadou na opravu pneumatiky nebo smlouva s asistenční službou. Také starší typy vozidel, kde je kolo součástí deformační zóny (například Škoda 105), bude muset rezervní kolo mít.

   

 • Co je sada na opravu pneumatiky?

   Při defektu pneumatiky se do pláště nastříká speciální pěna, která zacelí otvor. Malý kompresor pak nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak. S tak opravenou pneumatikou může jet řidič omezenou rychlostí pouze do nejbližšího servisu, kde bude pneumatika opravena. Jednotliví výrobci uvádějí maximální dojezd takto opravené pneumatiky přibližně kolem 40 km. Velkým problémem je možné zničení disku agresivní pěnou.

   

 • Reflexní vesta – vesta ze speciálního reflexního materiálu. Používá se pokud řidič nečekaně zastaví v místě, kde se to běžně nestává, z důvodu opravy vozidla (výměna kola)
 • Výstaražný trojuhelník – pro označení místa nehody nebo poruchy vozidla
 • Lékárnička – viz níže

Vozidla určená pro přepravu cestujících (autobusy) a hořlavé látky (týká se i nákladních vozidel pro přepravu obilí apod) musí být navíc vybavena hasícím přístrojem.

Lékárnička

Všechna vozidla s výjimkou mopedu, motokola, traktoru a motorového vozíku musí být vybavena lékárničkou. Všechny části lékárničky musí být v jednom boxu umístěném na suchém místě stranou přímého slunečního záření (ve vozidle pro přepravu cestujících na místě přístupném pro cestující). Zároveň musí mít všechny položky v lékrničce platnou minimální dobu trvanlivosti (v opačném případě jsou tyto věci brány jako by v lékárničce nebyly)

Lékárničky dělíme na motolékárničky (pro jednostopá vozidla) a autolékárničky (pro dvou a vícestopá vozidla). Autolékárničky se pak také dělí podle velikosti na lékárničky I., II. a III. stupně, přičemž stupeň I. je určen pro osobní automobily, stupeň II. pro vozidla určená k přepravě cestujících s kapacitou do 80 osob a stupeň III. pro pro stejná vozidla s kapacitou nad 80 osob. Lékárnička velikosti III. může být nahrazena dvěma lékárničkami velikosti II.. V následující tabulce je uvedena povinná výbava jednotlivých lékárniček.

 

Vyhláška č.283/2009 Sb. Příloha č.14

dne 15.9.2009 vstoupila v platnost nová vyhláška č. 283/2009 Sb., která se týká mimo jiné i povinného vybavení autolékárniček a motolékárniček. Autolékárničku nebo motolékárničku s novým obsahem je možné mít v automobilu od 15.9.2009, ale od 1.1.2011 je již povinností mít v automobilu pouze tento typ. Vzniká tzv. přechodné období, ve kterém musí každý motorista lékárničku vyměnit.

Povinností od 1.1.2011 je také mít ve všech motorových vozidlech včetně motocyklu po jednom kusu oděvního doplňku s označením z retroreflexního materiálu.

 

Výstražná reflexní vesta:

Jak má správně vypadat reflexní vesta:

 

 • šle doplněné pruhy z retroreflexního materiálu a oranžové či žlutozelené barvy obr. 1a
 • vesta doplněna pruhy z retroreflexního materiálu a  oranžové či žlutozelené barvy obr. 1b

 

 

Lékárnička pro motorová vozidla kategorie I (motolékárnička):

Jaký musí být obsah motolékárničky:

 

 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 1 ks.
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 1 ks.
 • Šátek trojcípý (netkaný textil),délka stran nejméně 960x1360x960 mm - 1 ks.
 • Náplast s polštářkem (velikost 8x4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 3 ks.
 • Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) - 1 ks.
 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek - 1 ks.
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 pár.
 • Leták o postupu při zvládání nehody - 1 ks.

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička):

Jaký musí být obsah autolékárničky:

 

 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 3 ks.
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 3 ks.
 • Šátek trojcípý (netkaný textil), délka stran nejméně 960x1360x960 mm - 2 ks.
 • Náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min lepivost 7 N/25 mm) - 1 ks.
 • Náplast s polštářkem (velikost 8x4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 6 ks.
 • Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) - 1 ks.
 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek - 1 ks.
 • Rouška plastová (20x20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 1 ks.
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 pár.
 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty, délka 15 cm - 1 ks.
 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200x140 cm - 1 ks.
 • Leták o postupu při zvládání nehody - 1 ks.

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička TYP II):

(vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně)
 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 5 ks.
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 5 ks.
 • Šátek trojcípý (netkaný textil), délka stran nejméně 960x1360x960 mm - 3 ks.
 • Náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min lepivost 7 N/25 mm) - 2 ks.
 • Náplast s polštářkem (velikost 8x4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 12 ks.
 • Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) - 3 ks.
 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek - 2 ks.
 • Rouška plastová (20x20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 2 ks.
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 2 pár.
 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty, délka 15 cm - 1 ks.
 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200x140 cm - 1 ks.
 • Leták o postupu při zvládání nehody - 1 ks.

Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička TYP III):

(vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností nad 80 cestujících včetně)
 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 10 ks.
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2) - 10 ks.
 • Šátek trojcípý (netkaný textil), délka stran nejméně 960x1360x960 mm - 6 ks.
 • Náplast hladká cívka (velikost 2,5cm x 5m, min lepivost 7 N/25 mm) - 4 ks.
 • Náplast s polštářkem (velikost 8x4 cm, min lepivost 2,5 N/cm) - 18 ks.
 • Obinadlo škrtící pryžové (60x1250 mm) - 5 ks.
 • Maska resuscitační s výdechovou chlopní a filtrem schválená jako zdravotnický prostředek - 4 ks.
 • Rouška plastová (20x20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 4 ks.
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 4 pár.
 • Nůžky se sklonem v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty, délka 15 cm - 1 ks.
 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200x140 cm - 1 ks.
 • Leták o postupu při zvládání nehody - 1 ks.

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

 

Vzor letáku o postupu při zvládání dopravní nehody:

 

 

Zajištění místa nehody

Zastavit nejméně 50 m za havarovaným vozidlem, rozsvítit výstražná světla, obléknout výstražnou vestu, vzít lékárničku, výstražný trojúhelník, ev. hasicí přístroj,
umístit trojúhelník před místem nehody,
vypnout zapalování, zajistit proti pohybu, dbát na vlastní bezpečnost.

Život zachraňující úkony

Zastavení silného krvácení – tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo,
zakrytí pronikajícího poranění hrudníku,
šetrné uvolnění dýchacích cest u bezvědomých – šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných.

Volání zdravotnické záchranné služby

Volat linku 155, případně 112, sdělit co se stalo, popsat charakter nehody,
co nejpřesněji určit místo nehody,
uvést počet postižených, věk a pohlaví, popis zranění a jejich stavu,
sdělit své jméno a číslo telefonu.

Vyšetření

Pohledem zjišťujeme dýchání, krvácení, polohu těla, výraz obličeje a jeho barvu,
poslechem dýchací šelesty, projevy postiženého (sténání apod.) případně reakci na oslovení,
pohmatem dýchací pohyby, bolest postižené oblasti, deformace, teplotu kůže, pot apod.

Vyprošťování

Jen hrozí-li další nebezpečí, je-li blokován přístup k dalším poraněným,
nelze-li poskytnout první pomoc na místě (např. resuscitace),
vyproštění provádět co nejšetrněji,
pokud zraněný dýchá, vyčkat raději na profesionální složky.

Bezvědomí

Riziko udušení zapadlým kořenem jazyka,
z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy a stále jej sledovat, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy) je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic

Oživování (resuscitace)

Zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min., provést dva vdechy a pokračovat v rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy, hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li zachránce z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.

Úrazový šok

Nejčastější příznaky šoku – slabě hmatný tep, více než 100/min., zrychlené, povrchní dýchání, bledost, studený lepkavý pot, pocit žízně, netečnost, spavost.

Zábrana šoku

Protišoková poloha se zvednutými dolními končetinami, ošetření poranění, zajištění tepelné pohody, při pocitu žízně pouze svlažovat rty, nepodávat žádné léky, nedávat pít

Záchranka 155 | Policie 158 | Hasiči 150 |Tísňové volání 112

 
 

 

Další doporučená výbava auta a motorky.

Jak bylo naznačeno výše, povinná výbava slouží zejména pro rychlé opravy, zajištění místa nehody a poskytnutí pomoci. Existuje však také doporučená výbava, která není povinná (a její absence ve vozidle není nijak sankcionována), ale v někdy se může hodit.Mezi nejčastěji jmenovanou položku doporučené výbavy vozidla patří tažné lano. Díky němu je možné odtáhnout vozidlo domů či do servisu bez nutnosti přivolat specializovanou (a dobře placenou) službu. Doporučuje se také hasící přístroj povinný pouze pro některé druhy vozidel. V dnešní době je možné sehnat velice malé hasící přístroje, které v kufru překážet nebudou, ale se začínajícím požárem si hravě poradí.

Další věc, která se dá doporučit je náhradní zásoba provozních kapalin (benzín, olej, destilovaná voda) a také věci, které zvyšují komfort při drobných opravách (rukavice, baterka, hadr).

Obecně se dá říct, že si do auta můžete vzít co Vás jen napadne. Každý má se svým vozem vlastní zkušenosti a nejlépe ví, co by mohl potřebovat. Někdy je dobré mít od jednotlivých součástí povinné výbavy více exemplářů (2 klíče na kola, druhý hever) pro případ kdy by došlo k jejich požkození.